2020-01-01

NOEMIS letno poročilo 2019

Društvena sekcija NOEMIS je bila v letu 2019 dejavna v Sloveniji predvsem na področju opozarjanja in ozaveščanja poklicnih naravovarstvenikov o pomenu in smislu etike v odnosu človek-narava. Pohvalno je, da so pobude začele prihajati tudi z njihove strani.
Na mednarodni sceni se je dejavnost izrazito krepila na akademski in aplikativni ravni.
Povzetek poročila je dostopen javnosti.