2019-09-19

Spomenica 2020

Spomenica 2020 – s pogledom v prihodnost


Delo na raznovrstnih področjih naravovarstva je privilegij predvsem zato, ker nas obravnavane vsebine tako močno presegajo. Seveda je pomembno, da delujemo danes, v dani situaciji, s perečimi problemi in v okviru trenutnega družbenega dogovora. Vendar ima naravovarstvo še dve pomembni dimenziji: preteklost in prihodnost.
Spomeniki so za preteklost, spomenice so za prihodnost. Pred 100 leti so nam s pogledom v prihodnost postavili temelje. Takratne vizije so se v marsičem uresničile. Mislim, da smo dolžni v spreminjajočem svetu pot dosedanjega naravovarstva nadgraditi.
Ne le v raz-mislek, ampak v raz-pravo in v kritična (raz)dejanja prilagam pobudo o prihodnosti odnosa med človekom in ostalo naravo v Sloveniji.


Jurij Dobravec
P.S. Pred 25 leti je Uprava RS za varstvo narave izdala faksimile Spomenice s komentarji Staneta Peterlina in Petra Skoberneta. Prav takrat je v Sloveniji, na naslovu 'tnp.gov.si', nastala ena prvih spletnih strani z naravovarstveno vsebino pri nas: pomemben del predstavitve TNP je bila tudi digitalna različica Spomenice, ki jo danes ponovno objavljam v izvirnem, takrat še razvijajočem se html formatu. http://noemis.jarina.org/spomenica.html.