2015-11-02

Klic v sili - National geographic

Novembrska številka slovenske izdaje mednarodne revije National geographic prinaša predstavitve nekaterih najbolj perečih problemov, s katerimi se človek srečuje zaradi klimatskih sprememb. Članki o energiji, višini morska gladine, energiji in tehnoloških metodah res ne govorijo neposredno o poglobljenih etičnih vprašanjih, je pa iz vsebine mogoče razbrati nemoč tehnologije in drugih dosedaj uporabljenih pristopov k reševanju pereče problematike.