2015-11-15

Revija Science o klimi

"Kadar gre za etična vprašanja, mora znanost okrepljeno upoštevati družbene razmere." Ena osrednjih naravoslovnih revij, Science, v zadnji številki prinaša obsežne prispevke na temo globalnih klimatskih sprememb. Večina člankov prinaša analitsko-ekološke in tehnološke vidike problemov. Za naravoslovno revijo pa je dokaj neobičajno razmišljanje skupine znanstvenikov iz severnoameriških univerz ppd vodstvom Nicole Klenk, ki so se lotili dejstva zanemarjanja tradicionalnih lokalnih znanj s strani znanstvenikov. Namreč, znanost in za njo politika, vključno z Mednarodnim panelom za Klimatske spremembe (IPPC), o dejanskem in dejavnem, ali celo organiziranem sodelovanju lokalnih deležnikov očitno zgolj "besedičijo". Stakeholders in climate science: beyond lip service? Konkretno izvedbo uporabe lokalnih znanj prikazujejo nekateri članki v nadaljevanju tiskane različice revije, npr. o utrjevanju morske obal ali ekosistemskih storitvah.