2013-12-09

Jože Trontelj (1939 - 2013)

Vprašanja, ki jih je postavljal sebi in vsem nam, so se nanašala na bioetika, predvsem na človeka, njegovo dostojanstvo in vrednote, ki jih je zahodna civilizacija razvila in jih uveljavlja.