2013-09-01

Znamenja trajnosti

Andragoški center Slovenije je izdal zbornik Znamenja trajnosti. Prispevke je zbrala in uredila Nevenka Bogataj. Dostopen je na spletni strani ACS.
Avtorji prispevkov so Boštjan Anko, Nevenka Bogataj, Mihaela Flisar, Alenka Gaberščik, Bernard Goršak, Zdenka Jamnik, Jiri Kočica, Matija Kovačič, Avgust Lenar, Jože Maček, Jože Mihelič, Melita Oražem, Patricija Rejec, Maja Rupnik, Andrej Sovinc, Nataša Škofic Krajnc, Rajko Štefanič, Marjan Tomšič.