2015-08-10

Anton Mlinar: Okoljska etika in trajnostni razvoj

Na knjižne police je prišlo celovito delo Antona Mlinara z naslovom Okoljska etika in trajnostni razvoj. Gre za sistematično zasnovano in pregledno urejen učbenik osnov okoljske etike, ki poleg zgodovinskega in družbenokritičnega pogleda podaja tudi poglobljeno refleksijo človekovega notranjega odnosa do narave, pravztaprav kar zrcalo temeljev človekove bivanjskosti v življenjskem okolju. Avtor je na inovativen in svež način sledil trendu povezovanja  različnih (pod)civilizacij in v besedi združil tradicionalno filozofsko etično osnovo kontinentalnih mislecev in izrazito aplikativno usmerjen (skorajda) pragmatizem ameriških okoljskih etikov. Nekaj več o knjigi v Pogledih.