2016-05-18

Seminar Layered Landscapes, Ethics & Wildness na Nizozemskem

Univerza Nijmegen pripravlja zanimiv dvodnevni seminar z naslovom Layered Landscapes, Ethics & Wildness, torej Časovno večplastna krajina, etika in pristna narava, kjer bodo obravnavali predvsem filozofske in etične vidike (umetne) renaturacije krajine, ki je bila v preteklosti že močno pod vplivom človeka. Seminar bo potekal od 17. do 18. junija 2016. Več na spletni strani projekta readinglandscapes.