2016-07-16

Luka Omladič o ograjah

Morda eden prvih člankov v slovenskem dnevnem časopisju, ki se na nepopulistični način posveča etiki narave in okolja. Pravzaprav bolj narave, in to slovenske. Vabljeni k branju!

http://www.delo.si/novice/okolje/okoljska-etika-za-ogrado.html