2013-10-22

Kategorije v bibliografiji

Sprejet je bil predlog, da se ob navedbi posamezne bibliografske enote v seznamu objav s področja n.o.e.mis-li navedejo tudi ključne besede posameznega besedila ali druge oblike misli. Po hitrem pregledu smo ugotovili, da avtorji in avtorice (ali uredniki) ključne besede izbirajo dokaj subjektivno in v okviru paradigme, v kateri se gibljejo.
Lep primer je beseda ekologija, ki se uporablja in razume popolnoma različno na področju naravoslovja, sociologije ali populističnega pisanja. Podobno tudi varstvo okolja lahko pomeni od varovanja narave kot take, preko varovanja za človekovo zdravje in dobro počutje, do tehnoloških rešitev s področja odpadkov oz. komunale.
Javnosti v presojo zato predlagamo, da se uvedejo kategorije, in sicer:
f - filozofija, n - naravoslovje, u - pravo in uprava, v - vzgoja in izobraževanje, p - psihologija, t - teologija, e - estetika, a - umetnost, s - sociologija.
Vabljeni k razmisleku in predlogom na naslov noemis@jarina.org. Zahvala vnaprej.