2013-11-03

Okoljsko ministrstvo RS ...

... je v svojem Biltenu eNatura 2000, št. 148 (oktober 2013) opazilo spletno stran NOEMIS.
Hvala.