2015-02-14

ISEE newsletter - zima 2015

Po daljšem času je ponovno izšel bilten največjega mednarodnega združenja okoljskih in naravovarstvenih etikov. Številka, kot vse dolej, prinaša obvestila o nekaterih dogajanjih s področja te etike v angleško govorečem svetu. Izpostaviti velja nekoliko več informacij o letnem srečanju ISEE, ki bo letos v Nemčiji, in seveda dokaj izčrpno bibliografijo obravnavanega področja v letu 2014. Več na strani ISEE.