2015-03-01

Pariz - Kako misliti antropocen

Pariška Sorbona organizira 5. in 6. novembra konferenco antropologov, filozofov in sociologov na temo klimatskih sprememb. Razlog je bližnje vrhunsko srečanje COP21 Združenih narodov, ki je napovedan za december. Predlagani sta dve glavni temi, in sicer heterogenost in globalnost klimatskih sprememb ter prilagajanje spremembam kot človekov odziv. Rok za prispevke je 31. marec. Več na Antropocene 2015.