2016-01-06

New Scientist o slovenski etičnosti

Britanski naravoslovni tednik New Scientist med kratke novice tokrat uvršča tudi problem ograj, ki jih Slovenska oblast postavlja na meji s Hrvaško. Posebej izpostavlja onemogočanje migracij divjadi in posledično njihovih (evropsko pomembnih) plenilcev. Čeprav so okoljski aktivisti in lokalni akterji že reagirali, naročniki ograj po naših informacijah molče čakajo na roke, ki jim jih omogoča ZUP in podobni proceduralni predpisi.
Če odmislimo politiko in mednarodno diplomacijo, ki je vsekakor potrebna, se v takih primerih žal zelo jasno pokaže, kako neka država v praksi ne zmore etičnega obnašanja do narave, oziroma, kako potrebne bi bile učinkovite naravovarstveno-etične komisije.
Članek si lahko preberete na spletu.