2016-01-04

S polno mero etično dobrih misli v leto 2016

Humana etika, kakršno poznamo danes, se je razvijala dolga tisočletja. Zdi se, da je hkrati nosila zastavo pred drugimi človekovimi in družbenimi dejavnostmi, a tudi zaostajala za iznajdljivostjo posameznih znanosti - predvsem očitno zadnjih 250 let. Danes se etika seli iz akademskih sfer v vsakdanje življenje, v uporabo. Tako se poklicni etiki vse pogosteje vključujejo v dnevno, celo politično dogajanje. Priča smo nekakšni dedukciji zgodovinsko pomembne humanistične discipline.
Naravovarstvena in okoljska etika, ki naj bi bila po mnenju večine nadaljevanje ali nekakšna nadgrandja humane etike, si verjetno utira drugačno pot. Zaradi silne razvejanosti znanosti, v katerih se etika kaže kot še kako potreben del, gre očitno za indukcijo v smislu interdisciplinarnega pristopa. Vanjo neposredno ne stopajo le znanosti, ki se ukvarjajo z življenjem kot biološkim fenomenom, ampak predvsem strokovna javnost, ki se ukvarja z odnosi človeka do narave. Bodo poklicni etiki zmožni najti svojo vlogo v tako drugačnem pristopu v paradigmo?

Na prvi res delovni dan v letu 2016 še naprej vabljeni k branju vsebin našega portala NOEMIS, predvsem pa vabljeni k sodelovanju! Mnoge spletne strani s tovrstno tematiko namreč rade zaspijo - mi nismo. Lani smo se neposredno na splet oglasili 56 krat, povprečno več kot enkrat na teden.
Sporočite, če se vam v zvezi z etiko narave in okolja kaj zanimivega dogaja v mislih, besedah ali dejanjih.
Hvala in srečno želim Jurij Dobravec.