2016-09-04

Pariški podnebni sporazum

Pariški podnebni sporazum ima seveda v prvi vrsti politični pomen. Lahko se tudi zgodi, da bodo posamezne države izrabljale za gospodarsko ali politično prevlado nad drugimi. Vsekakor pa predstavlja tudi nekakšno vest sveta. Namreč, že govorjenje o njem pomeni, da ljudje morajo razmišljati, da se morajo vsja zamisliti nad problemi, ki jih povzročamo.
Kot vsaka velika reč, se tudi ta sporazum dogaja počasi, in je zelo odvisen od notranjepolitične organizacije članic. Dejstvo, da sta ga pravkar ratificirali ZDA in Kitajska, organizacijsko pomeni, da gre za zelo velik odstotek ratifikacije (skoraj 40% do 55 dogovorjeno potrebnih), za mnoge države pa morda razlog za pospešitev notranjih političnih procesov - tudi za EU in njene članice.
Politika je na nek način tudi družbena etika.
Besedila sporazuma (je morda že kje v slovenščini?)
FCCC
Ratifikacije