2018-01-02

Letno poročilo NOEMIS 2017


Leto 2017 so zaznamovali trije večji projekti in nekaj manj obsežnih. 

Prvi se navezuje na 150 letnico objave Pripovedke o Zlatorogu: v New Yorku smo v okviru mednarodne konference združenja ISSRNC predstavili presenetljiva odkritja etičnega odnosa človeka do narave, ki kot takratna realnost odseva v sedanji besedni folklori. 

Drugi projekt je povsem prenovljen prevod papeževe okrožnice Laudato si', za katerega smo pripravili stvarno, imensko in krajevno kazalo. 

Tretji projekt je bolj operativen in obravnava t.i. Nacionalni program varstva narave do leta 2030, ki je trenutno v zakonodajni proceduri.

Povzetek poročila je dostopen javnosti.