2018-01-09

Nature Sustainability

NATURE ni samo revija, ampak založniški sistem znanstvenih revij s področja naravoslovja, kjer izhajajo različne specializirane serije. Z letom 2018 so odprli novo področje, ki so ga poimenovali trajnost.
Nature Sustainability v svoj prvi številki prinaša nekaj razmišljanj o povezanosti človeka z naravo, ki močno zadevajo humano in okoljsko ter naravovarstveno etiko - čeprav ta ni izrecno omenjena.
https://www.nature.com/natsustain/